23. septembra, 2019

Predstavitev ponudbe KET in Delavnica: Kako načrtovati in udejaniti poslovni model za trženje visokotehnološke inovacije?

Lokacija: Predavalnica Odseka K5 na Institutu »Jožef Stefan«

Datum: 23. 9. 2019 ob 9. uri.

Organizator: Center za prenos tehnologij in inovacij, Institut »Jožef Stefan«

Kontakt organizatorja: robert.blatnik@ijs.si / tehnologije@ijs.si

 V okviru podpornih storitev inovativnega okolja IJS organiziramo predstavitev ponudbe ključnih omogočitvenih tehnologij (KET) in delavnico: Kako načrtovati in udejaniti poslovni model za trženje visokotehnološke inovacije?

Na predstavitvi ponudbe KET in podjetniško inovacijski delavnici predstavimo pojem ključnih omogočitvenih tehnologij (ang. Key Enabling Technologies, KET), vpetost Centra za prenos tehnologij v mreže centrov KET po Evropi, načine in možnosti zaščite in trženja intelektualne lastnine, pot od ideje do (odcepljenega) podjetja, ter možne vire financiranja. Predstavimo in praktično preizkusimo metodo načrtovanja poslovnega modela in določanja vrednosti izdelka za kupca. Mladi raziskovalci, študenti, potencialni podjetniki, spoznajo, kako razviti poslovni model in predlog sodelovanja predstaviti potencialnim investitorjem ali poslovnim  partnerjem.

Delavnico izvajamo za podjetne študente, mlade raziskovalce, podjetne inovativne posameznike, ki vas zanimajo možnosti in orodja za načrtovanje zagonskega podjetja, katerega poslovni model (praviloma) temelji na visokotehnološki invenciji. Podporne storitve nudimo kot subjekt inovativnega okolja v okviru brezplačnih informiranj, mentoriranj in ekspertnih svetovanj za podjetne posameznike in zagonska podjetja.

Predstavitev in delavnico bodo izvedli Tomaž Justin, MBA, član skupine za povezovanje z industrijo, dr. Levin Pal, vodja skupine za zaščito intelektualne lastnine, višji strokovnjak za upravljanje s tehnologijami in mag. Robert Blatnik, višji strokovnjak za upravljanje s tehnologijami, strokovnjak za odcepljena podjetja, koordinator dogodkov, Certified Licensing Professional – CLP (vodja delavnice in moderator dogodka).

Dogodke in podporne storitve izvajamo kot subjekt inovativnega okolja Institut Jožef Stefan v Republiki Sloveniji v letih od 2018 do 2019 »SIO 2018-2019«. Storitve so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javne agencije