30. septembra, 2019

Osnove programirljivih vezij FPGA – izobraževalni tečaj 16. 10. 2019, Ljubljana

IME DOGODKA: Osnove programirljivih vezij FPGA

ORGANIZATOR: Kompetenčni center CLEC

TERMIN: 16. 10. 2019 med 13:00 in 16:00

LOKACIJA: Institut ”Jožef Stefan”, Predavalnica Mednarodne podiplomske šole, Jamova cesta 39, Ljubljana

OPIS: Kompetenčni center CLEC na Institutu ”Jožef Stefan” bo v okviru TETRAMAX organiziral izobraževalni tečaj z naslednjimi vsebinami:

•    Programirljiva vezja FPGA (Xilinx, Intel)
•    Gradniki in struktura vezij FPGA
•    Družine vezij FPGA (Spartan, Virtex, Artix, Kintex, Zynq)
•    Načrtovalska okolja (Xilinx ISE, PlanAhead, Vivado)
•    Načrtovanje in razhroščevanje HDL strukture (HDL designs)
•    Analiza poročil načrtovalskega orodja
•    Konfiguracija vezja FPGA
•    Verifikacija implementirane HDL strukture

Predavatelj tečaja bo prof. Anton Biassizo (IJS).

REGISTRACIJA: na izobraževalni tečaj s prostim vstopom je na voljo preko spletnega obrazca.