30. septembra, 2019

Dvostranska srečanja – Sportsmaterials matchmaking event 19.-20. 11. 2019, Belgija

IME DOGODKA: Sportsmaterials matchmaking event

ORGANIZATOR: Flanders Innovation & Entrepreneurship, kontakt magali.parent@vlaio.be

SLOVENSKI KONTAKT: Institut Jožef Stefan, tomaz.lutman@ijs.si

TERMIN: 19.-20. november 2019

LOKACIJA: Ghent, Belgija

OPIS: V okviru mednarodne konference o inovacijah s področja športnih materialov bodo med 19. in 20. novembrom 2019 potekali B2B sestanki. Sestanki so namenjeni raziskovalnim organizacijam, oblikovalcem, atletom, športnim organizacijam, itd.

REGISTRACIJA IN DODATNE INFORMACIJE: so na voljo na platformi za prijave.