17. oktobra, 2019

Slovenska udeležba na Research and Innovation Days

V organizaciji Evropske komisije so med 24. in 26. septembrom 2019 v Bruslju potekali prvi European Research and Innovation Days. Temeljna cilja dogodka sta bila a) povezati deležnike in preko razprave postaviti temelje prihodnjega razvoja na področju raziskav in inovacij, ter b) okrepiti zavedanje o izjemnem pomenu raziskav in inovacij pri razreševanju družbenih izzivov in zagotavljanju trajnostne naravnanosti za čim večjo dobrobit vseh državljanov Evropske unije.

Prelomnega dogodka se je z aktivnim sodelovanjem v panelu ‘’From Knowledge Exploration to Knowledge Exploitation’’ in izvedenim predavanjem udeležila tudi dr. Špela Stres, LLM, MBA, vodja Centra za prenos tehnologij in inovacij na Institutu ‘’Jožef Stefan’’. Predstavljene so bile predvsem tematike, izkušnje in mnenja glede prenosa tehnologij iz raziskovalnih institutov v gospodarstvo, s čimer se bo sooblikovalo prihajajoče evropske strateške dokumente.

Prav tako je v drugem vsebinskem sklopu sodeloval dr. Tomaž Boh iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.