17. oktobra, 2019

Potencialni partner za javni razpis za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja 28. 11. 2019, Slovenija

Za sodelovanje in oddajo vloge za prijavo na razpis Javne agencije za raziskovalno dejavnost na področju Materialov in prevlek, se zanima profesor Yun Tian iz Shandong University.

V splošnem se z razpisom podpirajo bilateralni raziskovalni projekti med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko na področjih:

1.    Materiali (CERIF klasifikacija, T 153 – Keramični materiali in praški, T 155 – Prevleke in površinska obdelava)
2.    Biomedicina (CERIF klasifikacija, B 200 – Citologija, onkologija, kancerologija)
3.    Krasoslovje (CERIF klasifikacija, P 005 – Geologija, fizična geografija)

Sam razpis je objavljen na spletni strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Obdobje sofinanciranja bo trajalo predvidoma med 1. 7. 2020 in 30. 6. 2023. Rok za prijavo je 28. november 2019 do 14:00 (upošteval se bo poštni žig).

Za navezavo stika s profesorjem se lahko obrnete na Center za prenos tehnologij in inovacij (tehnologije@ijs.si) in vam bomo posredovali kontaktne podatke.