20. novembra, 2019

Najava razpisa ERA PerMed za personalizirano medicino Marec in junij 2020

Predvidoma decembra 2019 bo objavljen tretji javni transnacionalni razpis ERA PerMed za kolaborativne inovacijske raziskovalne projekte na področju personalizirane medicine – ”Personalised Medicine – Pre-clinical Research, Big Data and ICT,  Implementation and User’s Perspective”. Namenjen bo izvajalcem raziskovalne in razvojne dejavnosti (kot opredeljeno v nacionalnem aneksu v okviru omenjenega razpisa).

Vrednost slovenskega dela posameznega mednarodnega projekta bo lahko največ do 210.000 evrov (do največ 70.000 evrov letno v predvidoma triletnem obdobju izvajanja posameznega projekta). Na tak način bosta financirana predvidoma en ali dva projekta.

Rok za prijavo na razpis bo v dveh fazah: za prvo fazo do predvidoma marca 2020, za drugo pa predvidoma do 15. junija 2020.

Dodatne informacije s kontakti so na voljo v objavljeni novici in na spletni strani ERA PerMed.