4. decembra, 2019

Mladi upi 2 – Kako svoje raziskovalno delo uporabiti za tržni namen 29. 11. 2019, Ljubljana

Center za prenos tehnologij in inovacij (CTT) na Institutu ”Jožef Stefan” je v petek, 29. novembra 2019,  v Veliki predavalnici izvedel delavnico ”Mladi upi 2 – Kako svoje raziskovalno delo uporabiti za tržni namen” za mlajše raziskovalce.

Za premostitev razkoraka med akademsko in poslovno sfero, je bilo predstavljeno, na kakšen način lahko študijske in/ali raziskovalne ideje, znanje in izume na javnih raziskovalnih institucijah prenesemo v poslovni svet, kakšni so možni poslovni modeli sodelovanja z industrijo, na kakšen način jih lahko razvijemo in kdo v podpornem okolju raziskovalcem pri tem lahko pomaga.

Mag. Robert Blatnik iz CTT je predstavil podporne storitve za inoviranje in vzpostavljanje sodelovanja z industrijo, ki jih na Centru za prenos tehnologij in inovacij na Institutu ”Jožef Stefan” nudimo raziskovalcem. Poleg mednarodnih programov in mrež podpornih institucij, je izpostavil konzorcij pisarn za prenos tehnologij osmih vodilnih javnih raziskovalnih institucij v Sloveniji, ki nudijo podporne storitve raziskovalcem.

Matej Purger iz ABC Accelerator je udeležencem orisal podporno okolje za podjetništvo in inovacije ter mednarodne programe za pospeševanje razvoja poslovnih modelov, ki temeljijo na tehnoloških invencijah.

V nadaljevanju je mag. Robert Blatnik predstavil osnovna vodila razvoja poslovnega modela s poudarkom določanja vrednosti za kupca oziroma uporabnika. Udeleženci so v več skupinah razvijali poslovni model z metodologijo spoznavanja kupca in določanja vrednosti ponudbe izdelkov in storitev (Value Proposition Canvas), kar so v nadaljevanju preizkusili z metodologijo razvoja poslovnega modela (Business Model Canvas), ki so ga nato preko hitre predstavitve predstavili drugim udeležencem.

Osnovno sporočilo delavnice je, da je idejno zasnove aplikativne uporabe rezultatov raziskovalnega dela, ki so v zgodnjih fazah razvoja velikokrat še nestrukturirane in ne upoštevajo vseh vidikov, ki so pomembni za ponovljivo repliciranje prodaje izdelkov in storitev na trgu, možno učinkovito in hitro strukturirati v načrtovani poslovni model, pri čemer so raziskovalcem na razpolago različni programi pomoči v podpornem okolju, javno dostopna orodja in finančna sredstva. S poznavanjem osnovnih konceptov agilnega in vitkega podjetništva, z določanjem in povezovanjem več gradnikov poslovnega modela ter ugotavljanja medsebojnih odvisnosti, člani timov, v pogovoru z zunanjimi deležniki in strokovnjaki podpornega okolja, lahko hitro preverijo in izdelajo novo izboljšano različico poslovnega modela, kar omogoči učinkovitejše iskanje v praksi delujočega in ponovljivega poslovnega modela.

Za vse, ki se tokrat niste uspeli udeležiti, pa še dobra novica – čez približno pol leta se bo dogodek ponovil, pri katerem bodo upoštevana mnenja in predlogi ravnokar izvedenega srečanja.