24. januarja, 2020

Podaljšana priložnost za sodelovanje na NATO razpisu z beograjskim inovacijskim centrom pri razvoju t.i. pametnega jopiča 15. 2. 2020, Srbija

S strani inovacijskega centra iz Beograda smo prejeli zanimanje za oblikovanje konzorcija za razpis ”NATO Science for Peace and Security (SPS) – Special Call for Proposals on Security-related Advanced Technologies”.

Sam razpis v splošnem pokriva področja kot so znanost o podatkih in umetna inteligenca (Data science and Artificial intelligence), komunikacijski sistemi (Communication systems), znanosti o materialih (Material science), senzorji in detektorji (Sensors and detectors), tehnološka konvergenca (Technological convergence) in podobno.

Predlog konzorcijskega sodelovanja vključuje razvoj t.i. pametnega jopiča (smart vest) in namenske programske opreme za zaznavanje različnih oblik sile (npr. udarcev) in vizualizacijo določanja možnih poškodb. Medtem ko bo partner iz Srbije poskrbel za simulacijo človeškega telesa, bi na Institutu ”Jožef Stefan” predvidoma poskrbeli predvsem za izvedbo eksperimentov pri razvoju omenjene rešitve. Rok za končno oddajo prijave na razpis bo 15. februar 2020. Podrobnejše informacije o razpisu so na voljo v priloženem dokumentu.

Če vas navezava stika s srbskim inovacijskim centrom še vedno zanima, vas vljudno prosimo za povratno informacijo na elektronski naslov tehnologije@ijs.si do 31. 1. 2020, kjer smo prav tako na voljo za morebitne dodatne informacije.