24. januarja, 2020

Poizvedba za centre s področja masovnih podatkov

S strani enega izmed evropskih projektov so posredovali poizvedbo za Centre odličnosti na področju masovnih podatkov (big data) v Sloveniji, ki so v nastajanju ali morebiti že delujejo. V poštev pridejo tudi skupine, ki se šele želijo usmeriti na to področje delovanja.

Ponuditi želijo podporo v obliki deljenja dobrih praks, ki izhajajo iz analiziranih že delujočih tovrstnih centrov, vsebinsko pa pokrivajo področja kot so strategija, upravljanje in (organizacijska) struktura, sodelovanje med akademsko in poslovno sfero, zaposleni, poslovna kultura ipd.

Za povezavo s kontaktno osebo projekta nam lahko posredujete vaše osnovne in kontaktne podatke na elektronski naslov tehnologije@ijs.si.