31. januarja, 2020

Projekt Co-Create se je uspešno zaključil – povezovalne dejavnosti se nadaljujejo

Kontaktna informacija
Inštitut “Jožef Stefan”
Center za prenos tehnologij in inovacij
Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija
tehnologije@ijs.si

Bruselj, 29. januar 2020

Sporočilo za javnost: Projekt Co-Create se je uspešno zaključil – povezovalne dejavnosti se nadaljujejo

Projekt programa Interreg Co-Create se je uspešno zaključil s proslavo na zaključni konferenci, ki je potekala 29. januarja v okviru večernega dogodka v Bruslju. Mednarodnega dogodka so se udeležili projektni partnerji, regionalni tvorci politik in drugi deležniki.

Predstavitvi glavnih rezultatov projekta je sledila živahna in konstruktivna razprava.

Pridružite se naši mreži, uporabljajte pristope projekta Co-Create in spodbujajte čez-sektorsko inoviranje!

Rezultat aktivnosti konzorcija v zadnjih 39 mesecih je veliko število orodij, ki so na voljo tradicionalnim in kreativnim grozdom, malim in srednje velikim podjetjem, podjetniško podpornim organizacijam in tvorcem politik.

O projektu.

Cilj projekta Co-Create, ki je v okviru Interreg MED programa sofinanciran s strani ERDF, je sodelovanje s poudarkom na podpori procesom vzajemnega prenosa znanj in veščin (ang. cross-fertilization) med kreativnimi grozdi in tradicionalno industrijo, kar prispeva k testiranju t. i. design thinking in drugih ustvarjalnih metod v podjetništvu in upravljanju z grozdi, ki so jim v ta namen med drugim na voljo tudi inštrumenti za zaščito intelektualne lastnine.