19. februarja, 2020

Razpisi iniciative PRIMA 1. 4. 2020, EU

Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area (PRIMA) je osredotočeno na zagotavljanje raziskovalnih in inovacijskih kapacitet, poglabljanje znanja in inovativne rešitve na področju agroživilstva (agro-food) v mediteranski regiji.

Med ravnokar objavljenimi razpisi so:

1. Section 1 Water Management
2. Section 1 Agro-Food Value Chain 2020
3. Section 1 Farming Systems 2020 (Conservation and valorization of local Animal Genetic Resources)
4. Section 1 Farming Systems 2020 (Alternative animal feeds)
5. Section 2 Nexus 2020
6. Section 2 Multitopic 2020

Rok za prijavo je 1. april 2020 za prvo fazo (predprijavo) in 2. september 2020 za drugo fazo (končna prijava) za vse razpise, razen za zadnjega (Section 2 Multopic 2020), kjer sta prijavna roka zamaknjena za štirinajst dni.

Za lažjo pripravo prijavne dokumentacije je lahko v pomoč tudi Orientation Paper for 2020 Calls.