4. marca, 2020

Program DAPSI za razvoj rešitev prenosa osebnih podatkov na svetovnem spletu 22. 4. 2020, EU

Pod okriljem iniciative Next Generation Internet (NGI) je novembra 2019 zaživel Data Portability and Services Incubator (DAPSI) z namenom podpore vrhunskim inovatorjem pri razvoju uporabniku prijaznih tehnoloških rešitev za prenos osebnih podatkov na svetovnem spletu, ki so usklajene s Splošno uredbo o varstvu podatkov (General Data Protection Regulation, GDPR). Naslavljajo izzive kot so preglednost podatkov, podatkovno povezljivost, varnost in zasebnost …

V devetih mesecih ravnokar razpisanega podpornega programa bo lahko do 50 projektov razvijalo rešitve, pri čemer boste deležni izdatne podpore strokovnjakov, dostopa do infrastrukture, izobraževanja in mentoriranja, kot tudi krepitve prepoznavnosti in navezovanja stikov.

Program bo potekal v dveh fazah od septembra 2020 do maja 2021. V prvi fazi boste udeleženci določili in razvili prototip izbrane rešitve prenosa osebnih podatkov, tudi s pomočjo dostopa do infrastrukture, vključno z izobraževanjem in mentoriranjem ter predstavitvijo (pitch). Najboljše skupine boste znotraj druge faze projekta z razvojem pripeljale do končnega proizvoda, primernega za umestitev na trg. Medtem ko bo v prvi fazi izbranih 50 projektov prejelo do 100.000 evrov sredstev, jih bo v drugi fazi najboljših 35 prejelo do 50.000 evrov.

Rok za prijavo je 22. april 2020 do 12:00 preko prijavne strani.