18. marca, 2020

Razpis STARTUP3 za podjetne inovatorje 20. 4. 2020, EU

Projekt STARTUP3 je namenjen podpori inovatorjem naprednih tehnologij z možnostjo sooblikovanja strateške rasti na razvitih trgih ter vzpostavljanja povezav s korporacijami in podjetniškim sektorjem.

Na objavljeni razpis se lahko prijavijo zagonska podjetja (start-up) ali raziskovalci (posamično ali skupinsko), pri čemer je za sodelovanje v primeru izbire obvezna registracija pravne osebe, obenem pa mora biti sedež le-te v Evropski uniji ali v eni izmed pridruženih držav. Vsebinsko so v razpisu zajeti t.i. ”deep tech” digitalni projekti s prebojnimi inovacijami na področjih kot so mikroelektronika, internet stvari, kibernetska varnost, virtualna in navidezna resničnost, verižni bloki, umetna inteligenca, 3D tiskanje, robotika in droni …

Izbranih bo 25 podjetij, ki bodo deležna podpornih storitev v vseh treh fazah izvedbe, tudi preko pospeševalnega programa Founder Studio, podpore pri navezovanju stikov tako s podjetji kot tudi z investitorji, in tudi pomoči pri udeležbi na vsebinsko zaokroženih dogodkih z investitorji in korporacijami.

Prijavo je možno oddati prek prijavnega obrazca do 20. aprila 2020 do 17:00. Podrobnejše informacije in razpisno dokumentacijo najdete na vozlišču STARTUP3 ali v spremnem dokumentu.

Prijavi je treba priložiti tudi videoposnetek v trajanju do dveh minut v angleškem jeziku s predstavitvijo obstoječega znanja in raziskovalnega potenciala, razumevanja tehnoloških aplikacij in trgov ter opisa proizvodov/storitev s predvidenim poslovnim modelom.