15. aprila, 2020

Prvi ERAvsCorona akcijski načrt

Aktualne razmere povezane s koronavirusom zahtevajo tvorno sodelovanje akterjev tako raziskovalne kot podjetniške skupnosti na vseh ravneh, pri čemer bo Evropska komisija znotraj obstoječih in novih možnosti nudila podporo ter se odzivala na spremenjeno stanje.

Z izdanim prvim ERAvsCorona akcijskim načrtom so opredeljeni posamezni ukrepi in načini njihovega uresničevanja, opis konkretnega prispevka, ciljne skupine in terminski načrt, vsebinsko pa se deli na naslednja vsebinska sklopa:

1. Ustvarjanje in obveščanje o priložnostih financiranja za raziskovalce in inovatorje:
a) koordinacija raziskovalno & inovacijskih finančnih sredstev za boj proti koronavirusu
b) širitev in podpora evropskemu kliničnemu testiranju
c) nov razpis v programu Obzorje 2020 za ukrepanje proti koronavirusu
č) okrepljena podpora inovativnim podjetjem
d) ustvarjanje priložnosti za prispevek drugih virov financiranja k raziskovalno-inovacijskim ukrepom glede koronavirusa
e) ustanovitev enotne točke za raziskovalno-inovacijsko financiranje na zadevnem področju

2. Gradnja splošnega okvira in pogojev za raziskovalce in inovatorje:
a) ustanovitev posebne raziskovalno-inovativne skupine
b) dostop do raziskovalne infrastrukture
c) izmenjava informacij o koronavirusu
č) panevropski hekaton za mobilizacijo evropskih inovatorjev in civilne družbe