7. maja, 2020

Priročnik MSCA za raziskovalce in podjetnike

Marie Skłodowska-Curie Actions predstavlja znotraj Obzorja 2020 osrednji evropski program za doktorsko in postdoktorsko izobraževanje z namenom usposabljanja raziskovalcev preko ustvarjanja zaposlitvenih možnosti ter vzpostavljanja standardov in zgledov odličnosti kakovostnega izobraževanja raziskovalcev v akademskem okolju in tudi širše.

Spodbuja se razvoj inovacijskih veščin na vseh znanstvenih področjih, predvsem s mobilnostjo po celem svetu in med različnimi področji. V izvedbo izobraževanja štipendistov se lahko vključijo univerze, raziskovalni instituti, podjetja in druge organizacije. Prav tako program poudarja in stremi k ustreznim delovnim pogojem, obenem pa promovira enakost med spoloma in enake možnost za vse.

Z namenom pregleda možnosti znotraj programa, je na voljo nova izdaja priročnika The pocket guide for researchers, universities, research institutes and companies, s katero lahko v pregledni obliki najdete najbolj primerno priložnost sodelovanja za raziskovalce in organizacije. V primeru vprašanj se lahko obrnete na dr. Stojana Sorčana (stojan.sorcan@gov.si) kot nacionalno kontaktno osebo v Sloveniji.

Priročnik MSCA v elektronski obliki

Opomba: v priročniku navedeni rok za prijavo na razpis RISE 2020 je bil podaljšan do 12. maja 2020 do 17:00 po bruseljskem času.