12. junija, 2020

17th COTEC Innovation Summit 2020 22. 6. 2020, svetovni splet

IME DOGODKA: 17th COTEC Innovation Summit 2020

ORGANIZATOR: COTEC Portugal

TERMIN: 22. junij 2020

LOKACIJA: svetovni splet

OPIS: Mreža COTEC Portugal za spodbujanje inovacij in poslovnega sodelovanja med javnimi in zasebnimi organizacijami, organizira aktualno srečanje za akademike, raziskovalce, študente, podjetnike in politične odločevalce.

Osrednja tema bo proces sprememb, ki jim bomo v luči trenutnih razmer priča z vidika geopolitike, globalizacije, tehnologij četrte industrijske revolucije, ekološkega prehoda in podobnih tem.

Pozornost srečanja bo namenjena Industriji 4.0 in inovacijam, prihodnosti Evrope v industrijskem oziru, podpori malim in srednje velikim podjetjem ter korakom za inoviranje v prihodnje na ravni sektorjev, investicij in znanja.

Poleg panelov z uglednimi predavatelji in hitrih intervjujev z izbranimi predavatelji, bodo organizirane delavnice, priložnosti za navezovanje stikov, kot tudi druge vsebine.

Vse aktivnosti bodo potekale v digitalni obliki in v angleškem jeziku.

REGISTRACIJA: je na voljo preko prijavnega formularja.

DODATNE INFORMACIJE: so na voljo na spletni strani srečanja, v najavi in v programu.