12. junija, 2020

Program Odysseus za financiranje raziskovalne skupine 30. 9. 2020, Flandrija

Z razpisanim programom Odysseus iz Flandrije, je raziskovalcem na voljo priložnost za vključitev v tamkajšnjo univerzo in vzpostavitev raziskovalne skupine, za kar bo skupno namenjenih 21,8 milijona evrov.

Financiranje bo na voljo v dveh sklopih:

1. Za raziskovalce, ki so na svojem področju v mednarodnem merilu prepoznani kot pionirji, so na voljo raziskovalna sredstva v višini od 400.000 evrov do 1 milijona evrov na letni ravni (2 milijona oziroma 5 milijona v celotnem trajanju financiranja).

2. Za postdoktorske raziskovalce s potencialom uveljavitve na vodilnem položaju v mednarodnem okolju, so na voljo sredstva od 100.000 evrov do 200.000 evrov na letni ravni (500.000 evrov do 1 milijona evrov v času trajanja financiranja).

Stroški so namenjeni pokrivanju plač zaposlenih v raziskovalni skupini, opremi in določenim drugim izdatkom.

Rok za prijavo je 30. september 2020 (do 17:00 po belgijskem času). Rezultati bodo objavljeni predvidoma marca/aprila 2021, začetek delovanja na flandrski univerzi pa bo predvidoma v marcu 2022.

Podrobnosti o izvajanju programa, konkretnih pogojih in načinu vložitve prijave, so na voljo na spletni strani programa.