15. julija, 2020

MSCA – priložnost sodelovanja z italijanskim podjetjem na področju procesov fermentacije 30. 7. 2020, Italija

Italijansko podjetje je aktivno pri identifikaciji, razvoju in proizvodnji na področju fermentacijskih procesov in aktivnih farmacevtskih sestavin/učinkovin (API – Active Pharmaceutical Ingredient) za farmacevtsko tržišče.

V okviru štipendijskega programa MSCA-IF-EF-SE želijo sodelovati s podatkovnim analitikom z doktoratom ali raziskovalcem z večletnimi izkušnjami z bioinformacijskimi analizami (bioinformatics analysis) ali sorodnimi področji. Osrednja točka sodelovanja bo nadaljnji razvoj z eksperimenti transkriptomike in metabolomike, kot tudi izboljšave uporabniške izkušnje in podatkovno raziskovanje, s fokusom na procesih fermentacije.

Projekt bo trajal dve leti, v tem času pa je poleg dela v italijanskem podjetju predvideno tudi sodelovanje z zunanjim partnerjem za poglabljanje znanja novih tehnologij na zadevnem področju.

Interes za sodelovanje zbirajo do 30. julija 2020, medtem ko je končni rok za oddajo prijeve 9. september 2020. Podrobnosti o priložnosti s kontakti so v priloženi predstavitvi.