15. julija, 2020

UNESCO – spletno posvetovanje o etiki umetne inteligence 31. 7. 2020, svetovni splet

S čedalje bolj izraženim pomenom umetne inteligence na številnih področjih, je v letu 2019 UNESCO osredotočil svojo pozornost na pripravo prvega sklopa instrumentov o etiki umetne inteligence, ki jim v letošnjem letu sledi priprava priporočil in ukrepov (znotraj dvoletnega obdobja).

Zaradi raznovrstnih vplivov lahko do 31. 7. 2020 podate vaše poglede in stališča v spletnem vprašalniku, ki bodo v pomoč pri pripravi priporočil in tako zajete različne dimenzije obravnavane tematike.

K sodelovanju so vabljene različne interesne skupine: akademiki, znanstvena in tehnična skupnost, predstavniki civilne družbe, zasebnega sektorja, kot tudi odločevalske strukture in širša javnost.

Za podrobnejšo seznanitev s tematiko so v bližnji prihodnosti predvidena tudi posvetovanja v virtualni obliki na regionalni in nacionalni ravni. Eno takšnih bo tudi v organizaciji Mednarodnega centra za umetno inteligencoMinistrstva za izobraževanje, znanost in šport ter UNESCO predvidoma med 27. in 29. julijem 2020.