29. julija, 2020

Evropski konzorcij za epitaksijo išče partnerje

V Agendi Združenih narodov  so opredeljeni cilji za trajnostni razvoj in segajo na številna vsakodnevna področja, kot so na primer zdravje, čista voda, dostopna in čista energija, inovacije in infrastruktura, trajnostna mesta in skupnosti … Z načrtovanim razvojem naprav in rešitev za doseganje teh ciljev, stopa v ospredje tudi znanost o materialih z možnostjo razvoja novih materialov z novimi lastnostmi, pri čemer bo epitaksija odigrala še posebej pomembno vlogo.

Francoski konzorcij strokovnjakov za epitaksijo želi s predlogom znotraj ukrepov COST (European Cooperation in Science & Technology) vzpostaviti evropsko multidisciplinarno znanstveno in tehnološko mrežo ”European Network for Innovative and Advanced Epitaxy” za sodelovanje na področju raziskav materialov in s poudarkom na epitaksiji, predvsem na področju semikonduktorjev, oksidov, 2D materialov …

Financiranje znotraj štiriletnega izvajanja projekta bo potekalo v okviru programa Obzorje 2020. Aktivnosti v predvidoma petih sklopih bodo obsegale temeljne raziskave novih materialov, razvoj v smeri uporabe teh materialov, kot tudi prenosa v podjetja, skupaj z izobraževanjem in širjenjem informacij.

Podrobnejše informacije so objavljene v Predlogu za oblikovanje mreže, za sodelovanje pa se lahko obrnete na Noelle Gogneau.