26. avgusta, 2020

Razpisi Human Brain Project 16. 9. 2020, Bruselj

The Human Brain Project je namenjen vzpostavitvi raziskovalne infrastrukture in predstavlja enega izmed največjih znanstvenih projektov, financiranih s strani Evropske unije. Osrednja točka prizadevanj je razvojna dejavnost na področju nevroznanosti, računalništva in medicinske stroke na področju možganov. V projekt je vključenih preko 500 znanstvenikov iz več kot 100 univerz, zdravstvenih ustanov in raziskovalnih centrov.

Za prihajajoče obdobje so razpisani naslednji razpisi:

1. Brain Atlas and Simulation Egine Adapter Construction 
Razpisana sredstva v višini 450.000 evrov neposrednih stroškov (s 25 % pribitkom posrednih stroškov) bodo namenjena strokovnjakom na področju računalništva in programske opreme pri izgradnji ene največjih računalniško podprtih infrastruktur  za nevroznanost. Izbrana bo ena prijava. Podrobnosti

2. Application of Functional Architectures supporting Advanced Cognitive Functions to address AI Problems of Industrial relevance
Skupna sredstva v višini 1 milijon evrov neposrednih stroškov (25 % posrednih stroškov) bodo razdeljena med dve izbrani prijavi s strani organizacij na področju funkcionalne arhitekture za naslavljanje izzivov umetne inteligence/avtomatizacije in ki so hkrati industrijsko uporabljive. Podrobnosti

3. Engagement of Industry, SMEs, and Start-ups
Izmed prispelih prijav, bodo izbrane štiri za razvoj orodij in storitev skupne raziskovalne infrastrukture EBRAINS. Skupna sredstva znašajo 1 milijon evrov za pokrivanje neposrednih stroškov (dodatno 25 % posrednih stroškov) in bodo razdeljena do največ četrtine vsakemu izbranemu podjetju iz področja digitalne nevroznanosti. Podrobnosti

4. High-level Neuro-symbolic Processing for Guidance of Goal-directed Behaviour
Razpis je namenjen nevroznanstvenikom in raziskovalcem na področjih teorije učenja (learning theory), umetne inteligence in nevrorobotike. Izbranemu predlogu bo namenjenih 450.000 evrov za neposredne stroške (in 25 % posrednih stroškov). Podrobnosti

Rok za prijavo osnutka je 16. september 2020 (do 17:00 po bruseljskem času), za končno prijavo pa do 16. oktobra 2020 (do 17:00 po bruseljskem času).

Dodatne informacije so na voljo preko elektronskega naslova info@opencalls.humanbrainproject.eu.