10. septembra, 2020

Koraki zaščite in trženja intelektualne lastnine

Na Centru za prenos tehnologij in inovacij smo pripravili serijo novih zloženk in tokrat vam predstavljamo prvo izmed njih.

Koraki zaščite in trženja intelektualne lastnine pregledno in shematično prikažejo postopek, s katerim lahko vaš izum, inovacija ali tehnologija pridobi ustrezno zaščito ali najde poslovnega partnerja za nastop na trgu s pomočjo našega Centra za prenos tehnologij in inovacij.

Vabljeni k ogledu zloženke Koraki zaščite in trženja intelektualne lastnine na Institutu ”Jožef Stefan” s Centrom za prenos tehnologij in inovacij.