10. septembra, 2020

Razpisi Green Deal s področja vesoljskih raziskav September 2020, Bruselj

Razpis je v prvi vrsti namenjen razvoju rešitev za doseganje ciljev podnebne nevtralnosti Evropske unije do leta 2050. Obsegal bo pilotne aplikacije, predstavitvene projekte, inovativne izdelke in raznovrstne inovacije (na primer za upravljanje zelene in digitalne tranzicije, za spremembe v vrednostnih verigah in podobno), tudi na družbenem področju.

Predvidoma v septembru bo na portalu Funding & Tender razpisanih osem tematskih in tri horizontalna področja, kjer bo poudarek na vesoljskih raziskavah in razvoju. Trenutne delovne informacije o posameznih področjih so na voljo v tabeli oziroma v osnutku delovnega dokumenta. Oba omenjena dokumenta se do uradne objave še lahko spremenita.

Prijavni roki bodo v januarju 2020.