24. septembra, 2020

Intelektualna lastnina v raziskovanju

Na Centru za prenos tehnologij in inovacij smo pripravili nove zloženke s področja zaščite intelektualne lastnine.

Z drugo zloženko Intelektualna lastnina v raziskovanju so v jedrnati in shematični obliki orisane storitve in podporne aktivnosti pri patentiranju nove rešitve, zaščiti interesov pri sodelovanju v mednarodnih projektih in pri urejanju medsebojnih odnosov v razvojnih projektih z udeležbo zunanjih partnerjev.

Vabljeni k ogledu druge zloženke Intelektualna lastnina v raziskovanju.

Serija zloženk CTT:
– prva zloženka Koraki zaščite in trženja intelektualne lastnine na Institutu ”Jožef Stefan” s Centrom za prenos tehnologij in inovacij