24. septembra, 2020

Predstavitev priložnosti sodelovanja z IJS na podjetniški konferenci 17. 9. 2020, Novo mesto

V organizaciji Razvojnega centra Novo mesto je v četrtek, 17. 9. 2020, potekala podjetniška konferenca Podjetništvo za svetlejšo prihodnost. Osnovni namen je bilo povezovanje raziskovalnega področja, kreativnega sektorja in mednarodno uveljavljenih podjetij preko zavedanja o pomenu konceptov krožnega gospodarstva in prehoda na podnebno nevtralno gospodarstvo.

Dogodka sta se udeležila tudi Tomaž Lutman in Robert Premk iz Centra za prenos tehnologij in inovacij. Z uvodnima predavanjema sta predstavila Institut ”Jožef Stefan” (IJS) in raziskovalna področja, aktivnosti pri podpori raziskovalcem pri prenosu tehnologij v gospodarstvo in pri povezovanju s slovenskimi in tujimi podjetji, možnosti povezovanja in nabora tehnologij, kot tudi pričakovani vpliv Evropskega zelenega dogovora na raziskovalno področje ter vlogo Enterprise Europe Network in Konzorcija za prenos tehnologij iz javnih raziskovalnih organizacij v gospodarstvo.

Dosti pozornosti je bilo namenjene tudi zaščiti intelektualne lastnine na področju avtorskih pravic, modelov, znamk in patentov, možnostim patentne zaščite izuma, postopkom pri Evropskem patentnem uradu z opredelitvijo posameznih faz, zadevni statistiki, službenim izumom in postopkom prevzema, konceptu FTO (Freedom to operate) in primerom iz prakse.

V nadaljevanju je svojo življenjsko zgodbo predstavil uveljavljeni kreativni direktor Aljoša Bagola, o izdelavi oblikovalsko dovršenega pohištva iz recikliranih materialov v podjetju Donar d.o.o. je spregovoril Matej Feguš, v zaključku pa je Tatjana Fink predstavila integracijo trajnostnega razvoja v poslovne procese.

Odlično obiskana konferenca je – ob upoštevanju aktualnih ukrepov in priporočil – na enem mestu povezala potencialne podjetnike, predstavnike majhnih in srednje velikih podjetij ter predstavnike podpornega okolja ter prispevala k okrepljenemu zavedanju o priložnostih novih idej in tehnologij, ki jih zahteva zelena prihodnost.