24. septembra, 2020

HiPEAC – nepovratna sredstva za študijski obisk 15. 10. 2020, Španija

HiPEAC predstavlja evropsko mrežo skorajda 2000 raziskovalcev, študentov in podjetniških predstavnikov na področju vrhunskih računalniških sistemov in obenem služi kot platforma za raziskovalna sodelovanja, promocijo prenosa raziskovalnih rezultatov v podjetniško rabo (v obliki proizvodov in storitev), navsezadnje pa tudi kot inkubator za izobraževanje naslednje generacije znanstvenikov na zadevnem področju.

Doktorski študenti in mladi (post-doktorski) raziskovalci lahko tudi v letošnjem letu kandidirate za nepovratna sredstva v višini 5.000 evrov za kritje stroškov trimesečnega študijskega obiska na drugi instituciji za izvedbo raziskovalnega projekta (stroški plače niso vključeni v ta znesek).

Za upravičenost prejema nepovratnih sredstev je eden ključnih kriterijev ta, da je član HiPEAC bodisi znotraj institucije, s katere prihaja študent/raziskovalec, bodisi znotraj institucije, ki bo gostiteljica študijskega obiska. Predlog obiska je treba pripraviti v sodelovanju z izbrano institucijo, ki bo gostiteljica, in mora vsebovati okvire raziskovanja v tem obdobju.

Posebna komisija bo izmed prejetih prijav/predlogov izbrala deset najboljših. Sam študijski obisk mora biti izveden do 28. februarja 2022.

Podrobnosti o prijavnem postopku in pogojih za sodelovanje, so objavljene na spletni strani HiPEAC. Prijavo je možno oddati do 15. oktobra 2020.