24. septembra, 2020

Iskanje partnerjev za raziskave na področju dermatologije 31. 10. 2020, svetovni splet

Platforma AlmirallShare Innovation vabi k sodelovanju raziskovalce iz zagonskih in biotehnoloških podjetij, raziskovalnih centrov in farmacevtskih podjetij za razvoj na področju razvoja novih kemičnih in bioloških učinkovin ter naprednih terapij za zdravljenje različnih kožnih bolezni.

Za predloge je priporočljivo, da so ustrezni za razvojno oziroma pred-klinično sodelovanje, pri čemer predlagatelj rešitve ostane imetnik iz nje izhajajočih pravic intelektualne lastnine.

Prijava in oddaja predlogov poteka preko omenjene platforme do 31. oktobra 2020. Vsi prejeti predlogi bodo obravnavani s strani ekspertne skupine in v približno osmih do desetih tednih po oddaji prijave/predloga, bodo predlagatelji obveščeni o odločitvi.

Podrobnosti o sodelovanju so podrobneje opisane v letaku.