15. oktobra, 2020

Storitve Centra za prenos tehnologij in inovacij na področju pridobivanja projektov

Serijo treh novih zloženk zaključujemo z letakom Storitve Centra za prenos tehnologij in inovacij na področju pridobivanja projektov, v kateri so nanizane podporne storitve pri iskanju razpisov preko baze razpisov, povezovanju v konzorcije, vključno s podajanjem mnenj in usmeritev ter pri pripravi in oddaji projektnih prijav.

Za ilustracijo je naveden tudi primer dobre prakse in oris postopka izvedbe podpore.

Vabljeni k ogledu zloženke Storitve Centra za prenos tehnologij in inovacij na področju pridobivanja projektov.

Preostali zloženki:
– Intelektualna lastnina v raziskovanju
– Koraki zaščite in trženja intelektualne lastnine na Institutu ”Jožef Stefan” s Centrom za prenos tehnologij in inovacij