15. oktobra, 2020

Iskanje partnerjev za skupno prijavo na razpise Green Deal 26. 1. 2021, Turčija

V okviru programa Obzorje 2020 so bili objavljeni zadnji razpisi in sicer v navezavi na Evropski zeleni dogovor (European Green Deal) v skupni vrednosti približno 1 milijardo evrov, pri čemer pokrivajo raznovrstne teme, povezane z okoljem (energija, podnebne spremembe, okolje, inovacije, raziskave in razvoj, ipd.).

Turška ambasada v Ljubljani želi vzpostaviti povezave s turškimi institucijami in podjetji za oblikovanje projektnih konzorcijev in oddajo skupnih prijav. K sodelovanju vabijo univerze, raziskovalne institucije, raziskovalce, javne ustanove, mednarodne organizacije, nevladne organizacije ter majhna in srednje velika podjetja.

Celoten seznam razpisov, ki so predmet povabila k sodelovanju, je objavljen na spletni strani. Končni prijavni rok za oddajo projekta je 26. januar 2020. Za dodatne informacije se lahko obrnete na predstavnika turške ambasade (Doğan Güneş, dogan.gunes@mfa.gov.tr).