OPENISME – Odprta platforma za inovativna mala in srednje velika podjetja

V Londonu je 8. januarja potekal odskočni sestanek projekta OPENISME, katerega cilj je ustvariti orodja za podporo inovacijskim procesom v evropskih malih in srednje velikih podjetjih, s tem pa olajšati sodelovanje teh podjetij z univerzami in raziskovalnimi centri.
 
Partnerstva med malimi in srednje velikimi podjetji ter raziskovalnimi ustanovami imajo velik strateški pomen za uspeh na trgu, saj omogočajo razvoj izdelkov višje kakovosti in kompleksnosti, s tem pa podjetja lažje zadostijo vse višjim zahtevam strank. Podjetja, predvsem manjša, zelo težko zagotovijo lastna sredstva in kompetence, potrebne za razvoj novih izdelkov, žal pa se veliko podjetij še ne zaveda kapacitet, ki bi jim jih lahko ponudile raziskovalne organizacije, oziroma do teh kapacitet nimajo dostopa. Prav to je cilj projekta OPENISME – ponuditi učinkovito povezavo med podjetji in raziskovalci.
 
Ob Institutu »Jožef Stefan« so partnerji projekta še University College London (vodilni partner), Association Laval Mayenne Technopole iz Francije, T2I iz Italije, TAGES iz Istanbula, Academy of Entrepreneurship Astikietaira iz Grčije, Virce iz Nemčije in Idexlab iz Francije.
 
Projekt OPENISME bo trajal 3 leta, financiran pa je s strani Evropske unije v okviru programa CIP (Competitiveness and Innovation Framework Programme 2007-2013).