4. novembra, 2020

Razpis Inovacijskega sklada CTT IJS

Objavljen je interni razpis za dodelitev sredstev Inovacijskega sklada Centra za prenos tehnologij in inovacij na Institutu “Jožef Stefan”. Namen razpisa je finančna pomoč razvojno-raziskovalnim projektom za prehod iz najmanj 3 na višjo stopnjo tehnološke pripravljenosti. Kako se uspešno prijaviti za sredstva, lahko izveste 6.11. 2020 ob 10.00. Na razpis za sredstva, ki bodo krila v letu 2020 nastale stroške na projektu, se lahko prijavijo raziskovalci IJS, ki so na IJS zaposleni vsaj 50 %. Rok za oddajo prijav je 15. 11. 2020.