11. novembra, 2020

Dvostranska srečanja avtomobilske industrije za raziskovalce in podjetja 30. 11.-1. 12. 2020, svetovni splet

IME DOGODKA: Automotive.Buyer&Supplier – European Matchmaking Day

ORGANIZATOR: Saaris, BME

TERMIN: 30. november – 1. december 2020

LOKACIJA: svetovni splet

OPIS: Na prehodu iz letošnjega novembra v december, bo preko svetovnega spleta organiziran dvodnevni dogodek za navezovanje stikov vseh akterjev, ki so tako ali drugače povezani z avtomobilsko industrijo.

Preko spleta se bo možno na dvostranskih sestankih srečati s proizvajalci in dobavitelji avtomobilskih delov in materialov, izvajalci storitev in tudi z raziskovalnimi organizacijami, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in obdelavo materialov, CNC, senzorji, stroji za proizvodne procese, izdelavo orodij, programsko opremo in ostalimi področji, ki so ključnega pomena znotraj avtomobilske industrije.

Posamezni dvostranski sestanki bodo trajali 20 minut. Prvega dne bodo potekali v popoldanskem času, drugega dne pa v dopoldanskem in popoldanskem terminu.

Poleg sestankov bo razglašen zmagovalec PRODPILOT Grand Prix istoimenskega evropskega projekta, namenjenega majhnim in srednje velikim podjetjem, ki povečujejo produktivnost preko inovacij.

REGISTRACIJA: na virtualna dvostranska srečanja je na voljo preko prijavne platforme do 28. novembra 2020, kjer so na voljo tudi preostale informacije glede udeležbe.