28. januarja, 2021

CAROTS Startup School – šola za podjetne raziskovalce 31. 1. 2021, svetovni splet

V okviru Interreg projekta CAROTS je na voljo priložnost za raziskovalce z izkušnjami v naprednih analitičnih metodah, pri čemer področja niso zamejena na posamezne metode oziroma industrijske sektorje. Ideja lahko sega na področje življenjskih znanosti, materialov, kemije in podobnih, ključno je le, da ima izbrana napredna analitična metoda potencial za raziskovalno usmerjena podjetja in tržno umestitev.

Z uspešnim izborom bodo udeleženci pridobili dostop do znanja in veščin vodstvenega kadra nekaterih izmed prepoznavnih evropskih znanstvenih podjetij, izvedena bodo spletna izobraževanja med udeležencem in mentorjem, možno pa bo tudi sodelovati na prilagojenih spletnih seminarjih o ustanovitvi raziskovalno usmerjenega podjetja, trženju, kako se znajti v poslovnem ekosistemu, kakšno cenovno politiko izbrati, kako pripraviti poslovni načrt in podobno. Sami seminarji bodo potekali preko spleta med marcem in junijem 2021. Vzporedno pa bodo udeleženci lahko stopili v stik z uspešnimi podjetji znotraj izbranega sektorja, kar je lahko zelo pomembno izhodišče za podjetniško pot.

Več o podjetniški šoli je dostopno v letaku in na spletni strani projekta CAROTS, kjer so na voljo tudi prijavni obrazci in ostale informacije za oddajo vloge. Prijave zbirajo do 31. januarja 2021.