26. marca, 2021

O sodelovanju med javnimi-raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom z dr. Špelo Stres

Na Fakulteti za management na Univerzi na Primorskem je 17. marca 2021 dr. Špela Stres, MBA, LLM, za študente pripravila spletno predavanje Sodelovanje med javno-raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom. Predavanje je bilo izvedeno na povabilo prodekanje za raziskovanje doc. dr. Jane Hojnik s Katedre za podjetništvo na Fakulteti za management (Univerza na Primorskem) pri podiplomskem predmetu Podjetniška družba.

Osrednja tema predavanja so bili izzivi sodelovanja med akademskimi institucijami ter malimi in srednje velikimi podjetji, trenutni pravni in finančni okvir na tem področju, razpoložljive spodbude in katere so najpomembnejše posredniške institucije. Prav tako je beseda tekla o uspešnih primerih sodelovanja med raziskovalci in podjetji ter kakšne so možne rešitve obstoječega stanja tako v domačem kot mednarodnem okolju.

Dodatno so se študentje lahko seznanili z vsebinami, ki segajo na področje prenosa tehnologij, možnosti sodelovanja preko raziskovalnih pogodb ali odcepljenih podjetij, politikami in instrumenti za spodbujanje inovativnosti in podjetništva, vključno s spremembami za vzpostavitev razmer, ki bodo nadalje omogočale napredek.

Prav tako je beseda tekla tudi o pomenu in zahtevnosti ustreznega podpornega okolja za povezovanje akademske in poslovne sfere, kot tudi o mednarodni razsežnosti prizadevanj na tem področju.