26. marca, 2021

Razvoj poslovnega modela za komercializacijo inovacije

Na povabilo prof. dr. Boruta Likarja s Katedre za management na Fakulteti za management Univerze na Primorskem in predavatelja na dodiplomskem programu Management, je mag. Robert Blatnik iz Centra za prenos tehnologij in inovacij 18. marca 2021 preko svetovnega spleta za študente izvedel predavanje Development of a business model to commercialize the innovation.

Poleg predstavitve poslovnega modela Canvas (Osterwalder, Pigneur in ostali, 2010) so se študentje v skupinah neposredno seznanili s pripravo poslovnega modela. Postavljeni so bili pred izziv razvoja lastnega podjetja za trženje pametne ure za pomoč starejšim, ki je bila razvita na Odseku za inteligentne sisteme na Institutu ”Jožef Stefan”.

S tovrstnim sodelovanjem sodelavci Centra za prenos tehnologij in inovacij uspešno nadaljujejo tradicijo sodelovanja z akademskimi inštitucijami s promoviranjem dosežkov Instituta ”Jožef Stefan” ter obenem spodbujajo mlade k znanosti in podjetniškemu udejstvovanju.