V Dnevnikovem Objektivu objavljen članek o stanju raziskav, razvoja in prenosa tehnologij v Sloveniji – CTT kot primer dobre prakse

V sobotnem Dnevnikovem Objektivu je objavljen članek z naslovom »Državna smer pri vlaganju v raziskave in razvoj: naprej v preteklost?«, v katerem avtorica obravnava uspešne zgodbe slovenskih raziskovalcev, razvojne potenciale slovenskih podjetij in sodelovanje raziskovalne sfere z gospodarstvom. Kot pomemben člen pri slednjem je izrecno izpostavljen tudi Center za prenos tehnologij in inovacij na Institutu »Jožef Stefan«, in sicer kot primer dobre prakse.
 
Besedilo med drugim navaja: “Center za prenos tehnologij in inovacij (CTT) Instituta Jožef Stefan pa se je izkazal za koristnega za dva raziskovalca, ki sta se odločila svojo rešitev lansirati na globalni trg. Dr. Toni Petrovič je še kot samostojni podjetnik in doktorski kandidat razvil svojo idejo za novo rešitev merjenja vpadne smeri jedrske radiacije. Idejo je patentiral, razvijal naprej in prodal prvi izdelek v Ameriko. Pozitivni odzivi so bili znak, da bo treba postaviti podjetje, ki bi stalo za izdelkom. Medtem se mu je ponudila zaposlitev na IJS. Skupaj s kolegom dr. Matjažem Vencljem z odseka za fiziko nizkih in srednjih energij na IJS sta vložila lastne prihranke v registracijo podjetja Aisense in se odločila za vzpostavitev sodelovanja z IJS pri oblikovanju rešitev za nadgradnjo in oblikovanje nove generacije izdelkov njunega podjetja. Pri tem jima CTT pomembno pomaga pri koordinaciji transparentnega in poštenega upravljanja skupnih pravic do intelektualne lastnine, ki bi potencialno nastala v sodelovanju med podjetjem in inštitutom.”
 
Članek lahko najdete na naslednji povezavi: https://www.dnevnik.si/1042715763/slovenija/drzavna-smer-naprej-v-preteklost.
 
Vabljeni k branju!