12. aprila, 2021

8th EU Brokerage Event – KET 11. 5. 2021, svetovni splet

IME DOGODKA: 8th EU Brokerage Event on industrial KET in Horizon Europe

TERMIN: 11. maj 2021

LOKACIJA: svetovni splet

OPIS: Spletni dogodek za navezovanje partnerstev bo osredotočen na prihajajoče razpise programa Obzorje Evropa s področja ključnih omogočitvenih tehnologij (KET –  key enabling technologies) v naslednjih vsebinskih sklopih:

1.    Climate neutral, circular and digitised producton
2.    Increased autonomy in key strategic value chains for resilient industry
3.    Cross-sectoral solutions for the climate transtition

Podjetja in raziskovalne organizacije se bodo lahko seznanila z vsebino delovnega programa za letošnje in prihodnje leto, obenem pa predstavile svoje projekte in ideje ter navezale stike s potencialnimi partnerji za prijavo na razpise.

Za podporo udeležencem bodo na srečanju prisotni predstavniki Enterprise Europe Network in nacionalnih kontaktnih točk.

REGISTRACIJA: poteka do 11. maja 2021 preko prijavnega obrazca.

DODATNE INFORMACIJE: o srečanju predstavnikov s področja ključnih tehnologij, si lahko ogledate na prijavni platformi.