13. maja, 2021

Pocenitev proizvodnje, zmanjšanje izdelka ter okolju bolj prijazna proizvodnja čistilnih naprav

Hrvaško podjetje Bor plastika, ki proizvaja čistilne naprave za odpadne vode, je iskalo možnost razvoja novega proizvoda, ki bi jim omogočili povečanje prodaje ob zmanjševanju proizvodnih vplivov na okolje. V Centru za prenos tehnologij in inovacij Instituta “Jožef Stefan” (CTT IJS) smo podjetje povezali s slovenskimi in portugalskimi raziskovalci ter pomagali pri uspešni prijavi na razpis za sredstva pilotnega programa KET4CleanProduction. Rezultat sodelovanja je bil hiter razvoj nove tehnologije, ki je dosegla zastavljene cilje ter omogočala povečanje učinkovitosti čistilne naprave, njeno fizično pomanjšanje ter zmanjšanje vpliva proizvodnje na okolje. 

Kaj so za podjetje naredili na Institutu “Jožef Stefan”?

Sodelavci Odseka za sisteme in vodenje (E-2) Instituta “Jožef Stefan” so pod vodstvom dr. Nadje Hvala sodelovali z znanjem na področju modeliranja procesov čistilnih naprav. Modeliranje se na tem področju pogosto uporablja, saj so sistemi čiščenja odpadnih voda zapleteni in jih težko razumemo ter optimalno vodimo. V projektu so s pomočjo modeliranja določili kako je potrebno prilagoditi naprave za čiščenje odpadnih voda, ki jih proizvaja podjetje Bor-plastika, v primeru, da bi uvedli tako imenovano MBBR tehnologijo – reaktorje s plavajočimi nosilci. V tem primeru se v procesne reaktorje vnesejo majhni plastični nosilci, na katere se kot biofilm pritrdijo bakterije, ki čistijo odpadno vodo. S pomočjo modeliranja so za MBBR tehnologijo določili različne vrednosti ter jih primerjali z uveljavljeno tehnologijo aktivnega blata. Na primer: končno kvaliteto očiščene odpadne vode, volumen posameznih reaktorjev, pogoje obratovanja, kot so prezračevanje, proizvodnja blata, itd.

Kaj smo naredili na CTT IJS?

Sodelovanje je bilo podprto s strani Centra za prenos tehnologij in inovacij na Institutu “Jožef Stefan”, ki je pomagal pri vzpostavitvi kontakta hrvaškega podjetja s portugalskimi in slovenskimi raziskovalci, pri pripravi skupne projektne prijave ter pri oblikovanju in podpisu dogovora o sodelovanju med vsemi partnerji.