6. julija, 2021

Znani so prejemniki razpisa Inovacijskega sklada Centra za prenos tehnologij in inovacij na Institutu »Jožef Stefan« za leto 2021

Interni natečaj Instituta “Jožef Stefan” je namenjen raziskovalcem, ki želijo s podporo sredstev Inovacijskega sklada CTT dvigniti stopnjo tehnološke pripravljenosti (TRL) svojega izuma, ter tako svoje tehnologije približati trgu. Inovacijski sklad Centra za prenos tehnologij in inovacij na IJS se polni izključno iz dela zaslužka od prodaje intelektualne lastnine Instituta “Jožef Stefan”.

Z veseljem sporočamo, da je sredstva v skupni višini 42.000 EUR prejelo šest projektov in sicer:

  • projekt Nadgradnja Odprte platforme za klinično prehrano z mobilno aplikacijo, vodja projekta prof. dr. Barbara Koroušić Seljak, Odsek za računalniške sisteme (E7);
  • projekt Analiza podatkovne vrzeli za biocidni regulativni protokol apatita / zlata / arginina kot novega antimikrobnega sredstva, vodja projekta doc. ddr. Marija Vukomanović, Odsek za raziskave sodobnih materialov (K9);
  • projekt Povezovanje z industrijskimi partnerji za izgradnjo avtomatiziranega laboratorija, vodja projekta dr. Luka Suhadolnik, Odsek za nanostrukturne materiale (K7);
  • projekt Brezžična žepna kuhinjska tehtnica, vodja projekta dr. Bojan Blažica, Odsek za računalniške sisteme (E7);
  • projekt Večfunkcionalne prevleke za zaščito kovinskih površin, vodja projekta doc. dr. Peter Rodič, Odsek za fizikalno in organsko kemijo (K3).

Projekti se bodo trgu s pomočjo prejetih sredstev približali s pripravo študij izvedljivosti, raziskavami trga, izdelavo prototipov, potrditvijo delovanja tehnologije v industrijskem ali kliničnem okolju ter vzpostavitvijo odnosov z relevantnimi podjetji.

Z ekipami, ki so prejela sredstva, bo Center za prenos tehnologij in inovacij sodeloval pri njihovih aktivnostih, povezanih z razvojem in približevanjem rešitev trgu in industrijskim partnerjem.

Čestitamo!