29. julija, 2021

Govor dr. Špele Stres na slavnostnem dogodku ob vzpostavitvi platforme CEETT

Foto: Matej Kolaković, 2021

V ponedeljek, 26. julija 2021, je bila pod okriljem Evropskega investicijskega sklada, SID banke in Hrvaške banke za obnovo in razvoj vzpostavljena regionalna in multinacionalna platforma CEETT – Central Eastern Europe Technology Transfer, namenjena prenosu tehnologij. Vrednost  sporazuma znaša vsaj 40 milijonov evrov in bo v prihodnje s finančnimi sredstvi podprl raziskovalne projekte, inovativne dosežke na področju razvoja tehnologij in intelektualne lastnine univerz in raziskovalnih inštitutov na območju Slovenije in Hrvaške.

S platformo bo zapolnjena vrzel pri pridobivanju ustreznih finančnih sredstev, ki so nujno potrebne za višanje stopnje tehnološke zrelosti (TRL – technology readiness level). S pomočjo platforme CEETT se po oceni EIF obeta preko 350 patentnih prijav in 100 odcepljenih podjetij v Sloveniji in na Hrvaškem.

Za novo platformo za financiranje prenosa raziskovalnih dosežkov v podjetniško prakso imamo visoka pričakovanja tudi na Institutu ”Jožef Stefan”, saj bo na ta način zapolnjena vrzel pri pridobivanju ustreznih finančnih sredstev, nujno potrebnih za višanje stopnje tehnološke zrelosti (TRL – technology readiness level) naših inovacij in s tem privlačnosti za umestitev na trg.

V nagovoru udeležencem je mag. Sibil Svilan, predsednik uprave SID banke, poudaril odvisnost trajnostnega razvoja slovenskega gospodarstva in Slovenije od vlaganj v znanost, raziskave, razvoj, inovacije in v človeški kapital. Večletna prizadevanja SID banke na tem področju se bodo s platformo CEETT le še nadgradila, obenem pa se bo sledilo cilju ponovne uvrstitve Slovenije med vodilne inovatorke.

Alain Godard, generalni direktor Evropskega investicijskega sklada, je izpostavil, da se s platformo CEETT piše finančna zgodovina v EU, Sloveniji in na Hrvaškem. Po njegovih besedah platforma predstavlja prvo dolgoročno rešitev za financiranje raziskovalnih projektov in zaščito intelektualne lastnine lokalnih univerz in raziskovalnih inštitucij ter financiranje prenosa tehnologij.

Njunemu mnenju se je pridružila Tamara Perko, predsednica uprave Hrvaške banke za obnovo in razvoj, z opozorilom na visoko tveganost investicij v razvoj patentov in novih rešitev, zaradi česar številni dragoceni patenti in tehnološke rešitve nikoli ne dosežejo komercializacije. Vloga razvojnih bank je v zapolnitvi te vrzeli ter povezovanje med znanostjo in podjetništvom.

Na slavnostnem dogodku je o svojih izkušnjah spregovorila dr. Špela Stres, LLM, MBA iz Centra za prenos tehnologij in inovacij na Institutu ”Jožef Stefan”, ki je že leta 2015 na povabilo Evropske komisije sodelovala v zaključnih fazah oblikovanja pilota Technology Transfer Financial Facility (TTFF), ki je poglavitno prispeval h kasnejšemu InvestEU in oblikovanju Proof of Concept skladov pod okriljem Evropskega investicijskega sklada.

Platforma CEETT po njenih besedah aktivno naslavlja in rešuje težave, s katerimi se v Sloveniji pri prenosu tehnologij vsakodnevno soočamo. Nudila bo financiranje v zgodnjih fazah razvoja TRL in s tem omogočala gladek prehod projektom iz raziskovalnega okolja na trg. Nudila bo dostop do storitev za pospeševanje poslovanja (trenerji, mentorji, podjetja, vlagatelji in partnerji znanja). Omogočala bo razvoj vizije za preboj, upravljanje portfelja in povezovanje z ekosistemi. S Proof of Concept skladi bo raziskovalcem omogočala čas za uskladitev ideje s potrebami trga, sprejem odločitve o raziskovalno-poslovni poti, urejanje razmerij intelektualne lastnine in sistema nagrajevanja za tiste, ki bodo nadaljevali z raziskovanjem na matičnih organizacijah, kot tudi za tiste, ki bodo stopali po podjetniški poti. In platforma CEETT postavlja ključne temelje nadaljnjih sprememb, s katerimi se bo slovenska inovacijska uspešnost lahko znova izboljšala.

Podrobnejše informacije o dogodku si lahko preberete v Sporočilu za javnost.