30. julija, 2021

Nova publikacija: Modrosti iz inovacijskega podpornega okolja v javnih raziskovalnih organizacijah za upravljavce inovacijskega sistema

Pisarne za prenos tehnologij predstavljajo stično točko med raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom in v pričujoči publikaciji se lahko seznanite s številnimi temami, ki so pomembne za celostno delovanje samega sistema prenosa tehnologij: intelektualna lastnina z edinstveno vlogo sort in nagrajevanjem raziskovalcev pri programski opremi, pomen odcepljenih podjetij in Proof of concept sklad kot nujni finančni instrument, poslovne skrivnosti in informacije javnega značaja ipd.

http://tehnologije.ijs.si/wp-content/uploads/2021/07/Modrosti-iz-inovacijskega-podpornega-okolja.pdf