30. julija, 2021

Nova publikacija: Technology Transfer Manual for the Slovenian economy and Slovenian science

Izvirnik smo pred leti izdali v slovenskem jeziku, tokrat pa je prvič na voljo v angleškem jeziku. Obravnavane so temeljne teme intelektualne lastnine s poglobljenimi prispevki o povezanosti patentov z uspešnostjo na trgu, ocene stroškov patentnih prijav in ”večne krize” patentnega sistema, vključno s praktičnimi nasveti o upravljanju pravic intelektualne lastnine. Prikazana je celostna podpora raziskovalcem Instituta ”Jožef Stefan” z različnimi vrstami in področji podpore, vključen pa je tudi predlog Proof of Concept sklada.

http://tehnologije.ijs.si/en/wp-content/uploads/2021/07/IJS_prirocnik-TT_ANG.pdf