26. oktobra, 2021

Priznanje tehnologijama in ekipama z največjim komercialnim potencialom

Na letošnji 14. mednarodni konferenci o prenosu tehnologij (ITTC) je 4-članska mednarodna ocenjevalna komisija podelila nagrado »Najboljša invencija oz. inovacija s komercialnim potencialom iz javne raziskovalne organizacije«. Ocenjevalno komisijo so sestavljali dr. Jon Wulff Petersen (Plougmann Vingtoft, Danska), Matthias Keckl (Managing Partner, Fraunhofer Technologie-Transfer Fonds FTTF GmbH), Nina Urbanič (Slovenski podjetniški sklad) ter Gregor Klemenčič, glavni raziskovalec v podjetjiu Phillips in ustanovitelj ter direktor podjetja Deep Innovations B.V., Nizozemska.

Nagrada »Najboljša invencija oz. inovacija s komercialnim potencialom iz javne raziskovalne organizacije« se v okviru Mednarodne konference za prenos tehnologij podeljuje že 13 let, začenši leta 2009. V tem obdobju je Center za prenos tehnologij in inovacij na IJS zagotovil izplačilo preko 55.000 EUR nagrad zmagovalnim ekipam iz javno-raziskovalnih organizacij.

Doslej so za nagrado kandidirali raziskovalci iz naslednjih javnih raziskovalnih organizacij: Univerza v Ljubljani, Kemijski inštitut, Nacionalni inštitut za biologijo, Univerza v Mariboru, Univerza v Beogradu, Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana, Kmetijski inštitut Slovenije ter  Institut »Jožef Stefan«.

Lansko leto je zmagovalna ekipa združevala raziskovalce treh organizacij, Instituta »Jožef Stefan«, Nacionalnega inštituta za biologijo ter Univerze v Ljubljani. Komisija je kot inovacijo z največjim tržnim potencialom prepoznala novo tehnološko rešitev za sterilizacijo vode VirOut, ki lahko v velikem obsegu, na okolju prijazen način, uničuje v vodi prisotne škodljive mikroorganizme.

Letos pa sta Nagrado za najboljšo inovacijo iz javno-raziskovalnih organizacij prejeli dve zmagoviti ekipi raziskovalcev Instituta »Jožef Stefan«.

Raziskovalci Andrej Seljak, Rok Dolenec, Rok Pestotnik, Matija Milanič, Peter Križan in Samo Korpar so komisijo prepričali s predstavitvijo sistema za merjenje življenjskega časa fluorescence.

Enakovredno nagrado je prejela ekipa v sestavi Ita Junkar, Metka Benčina, Rok Zaplotnik in Matic Resnik za novi postopek obdelave površin za medicinske pripomočke, zlasti žilne opornice.

Predstavljeni in nagrajeni tehnologiji imata jasno izraženo vrednost, ki prinaša potencialno visoko vrednost za industrijo, kar je podprto z usposobljeno ekipo, ki ima ključne veščine in znanja  ter vzpostavljene partnerske vezi za uspešno izpeljavo tržnih aktivnosti.

Poleg denarne ima nagrada »Najboljša invencija oz. inovacija s komercialnim potencialom iz javne raziskovalne organizacije« tudi simbolično vrednost, saj spodbuja interes investitorjev, poslovnih partnerjev in novih sodelavcev pri prodoru na trg.

Čestitamo!

Foto: Marjan Verč