10. februarja, 2022

Videoposnetek o sodelovanju IJS v projektih ERC

Konec lanskega leta smo v sodelovanju z raziskovalci pripravili videoposnetek s predstavitvijo vrhunskih raziskav na Institutu ”Jožef Stefan”, ki potekajo v okviru Evropskega raziskovalnega sveta (European Research Council). Razvoj prebojnih tehnologij lahko v podjetjih, ki bi bila pripravljena sodelovati pri nadaljnjem razvoju, pomeni ogromen razvojni preskok in znatno povečanje dodane vrednosti.

Raziskave kemije fluora pod visokimi tlaki, vgrajevanje laserjev iz biokompatibilnih in organskih snovi v žive organizme, pomen bazične znanosti, raziskave optičnih in logičnih vezij, ki delujejo izključno na svetlobo, in raziskave kvantnih faznih prehodov v realnem času so pomemben del mozaika raziskav slovenske znanosti.

Videoposnetek se pridružuje predhodnemu, ki je podrobneje predstavil vpliv raziskav z IJS na družbo in gospodarstvo.

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem sodelujočim za njihovo podporo pri nastajanju obeh videoposnetkov, ki sta bila financirana v okviru nacionalnega projekta KTT – Konzorcij za prenos tehnologij iz JRO v gospodarstvo (operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj).