14. julija, 2022

Zaključna konferenca projekta KTT

V četrtek, 23. junija 2022, je na Institutu ”Jožef Stefan” potekal sklepni del nacionalnega projekta Konzorcij za prenos tehnologij iz JRO v gospodarstvo (KTT), v okviru katerega se je v preteklih petih letih spodbujalo sodelovanjem med javnimi raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom.

V konzorciju so sodelovale pisarne za prenos tehnologij Instituta ”Jožef Stefan” (koordinator projekta), Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem, Kemijskega inštituta, Kmetijskega inštituta Slovenije, Nacionalnega inštituta za biologijo in Fakultete za informacijske študije v Novem mestu.

Uvodoma je udeležence nagovoril prof. dr. Boštjan Zalar, direktor Instituta ”Jožef Stefan”. Raziskovalci in podjetniki so o svojih izkušnjah z vzpostavljenimi sodelovanji spregovorili na okrogli mizi, ki jo je vodila dr. Vojka Žunič s Kemijskega inštituta. O izvajanju projekta so spregovorili predstavniki omenjenih pisarn za prenos tehnologij, pred zaključnim druženjem pa sta udeležence konference nagovorili še mag. Damjana Karlo in ga. Živa Kink z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki je projekt KTT finančno podprlo skupaj s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Okrogla miza med raziskovalci in podjetniki na zaključni konferenci projekta KTT
Predstavniki pisarn za prenos tehnologij in udeleženci zaključne konference KTT