EVROPSKA KOMISIJA: JAVNA POSVETOVANJA

Obveščamo vas, da je Evropska komisija odprla javna posvetovanja z naslednjih področij:

Okolje:
Posvetovanje o oceni direktive o okoljskem hrupu

Komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologije, Informacijska družba:
Javno posvetovanje o naslednji fazi sodelovanja med EU in ZDA na področju eZdravja/uporabe informacijskih tehnologij v zdravstvu

Zaposlovanje in socialne zadeve:
Javno posvetovanje o pregledu evropske strategije o invalidnosti (2010–2020)

Ukrepi za podnebje
Posvetovanje o delovanju Uredbe o dražbi pravic v okviru sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti (EU ETS).

EC logo