ISKANJE PROJEKTNIH PARTNERJEV: Vision 2020

Institut “Jožef Stefan” je z novim letom postal član mreže Vision 2020. Namen mreže je hitreje in bolj učinkovito najti partnerje za skupne razpise programa Obzorje 2020. Do sedaj so člani te mreže skupaj prejeli odobrenih že 1100 projektov Obzorja 2020 (za skupno več kot 600 milijonov EUR). IJS je bil povabljen v članstvo s strani University College London za začetek za dobo enega leta. Članom mreže je olajšano iskanje partnerjev skozi organiziranost razpisov po sektorjih in pregled nad organizacijami, ki pripravljajo prijavo na posamezen razpis. Več informacij je na voljo na http://2020visionnetwork.eu/ Sodelavci CTT smo na voljo za posredovanje zanimanja za prijave.

vision2020