18. aprila, 2023

Institut »Jožef Stefan« sodeluje v evropskem projektu WASTELESS

Institut »Jožef Stefan« sodeluje v evropskem projektu WASTELESS  (Waste Quantification Solutions to Limit Environmental Stress), katerega namen je razvoj in testiranje inovativnih orodij in metodologij za merjenje in spremljanje izgub hrane in odpadkov v prehranski verigi, pri čemer bodo rešitve vključevale digitalne in na podatkih temelječe tehnologije in metodologije, vključno z navezovanjem na model JRC (podrobnosti).

Z Instituta ”Jožef Stefan”, ki se je začel 1. januarja 2023 in bo trajal 3 leta, so v projekt vključeni O2 – Odsek za znanosti o okolju, E2 – Odsek za sisteme in vodenje, E9 – Odsek za inteligentne sisteme, E7 – Odsek za računalniške sisteme, U7 – Služba za vsebinsko podporo projektom, prenos tehnologij in inovacij ter U9 – Služba za projektno informatiko, organizacijo strokovnih dogodkov in konferenc.

V okviru projekta WASTELESS  so partnerji pripravili prvo Sporočilo za javnost, ki je dosegljivo tukaj.