Najpogostejše napake pri izvajanju EU projektov

Spodaj prilagamo pismo generalnega direktorja Generalnega direktorata za raziskave in inovacije Evropske komisije (GD R&I) v katerem raziskovalce, inovatorje, udeležence in koordinatorje evropskih projektov opozarja na najpogostejše napake pri izvajanju evropskih projektov. Namen pisma je, da bi se v prihodnje omenjenim napakam v čim večji meri izognili.

Pismo je objavljeno tu: avoid-finance-errors2_en