7. junija, 2023

Podpora sodelovanju med šolstvom in industrijo v okviru projekta INDUSAC

V imenu Instituta “Jožef Stefan” in projekta INDUSAC vljudno vabimo raziskovalno / izobraževalne organizacije k udeležbi v projektu s ciljem krepitve sodelovanja med industrijo in šolstvom.

INDUSAC je projekt programa Obzorje Evropa, v okviru katerega bo razvit in validiran mehanizem sodelovanja med industrijo in šolstvom. Projekt bo omogočil preprost, uporabniku prijazen razvoj rešitev, ki jasno naslavljajo potrebe in interese podjetij, študentov in raziskovalcev v EU, s poudarkom na državah, ki zaostajajo na področju razvoja (ang. “widening countries”) in pridruženih državah.

Študentje in raziskovalci bodo sestavljali mednarodne ekipe s po vsaj tremi člani, ki bodo reševale izzive podjetij v obdobju 4-8 tednov. Skupni proračun projekta INDUSAC, namenjen študentom v ekipah, znaša 900.000 EUR. Skupini študentov v posamezni ekipi se razdeli do 3.000 EUR bruto oz. do maksimalno 1.000 EUR bruto na študenta. Z reševanjem izzivov podjetij bodo študentje pridobili delovne izkušnje, izkušnje v sodelovanju s študenti in raziskovalci iz različnih držav, transverzne in podjetniške veščine (med drugimi komunikacija, pogajanje, usmerjenost k rezultatom, odgovornost, ustvarjalnost, načrtovanje, analitično razmišljanje), dostop do podjetij iz celotne EU, reference, in certifikat o udeležbi v projektu. Skozi sodelovanje v ekipah bodo raziskovalci pridobili kontakte podjetij in študentov, priporočilna pisma s strani industrijskih partnerjev, in certifikat o udeležbi v projektu.

V podporo projektu bi vas lepo prosili za podpis pisma podpore, ki se nahaja tukaj. S podpisom izkazujete pripravljenost za promocijo priložnosti v okviru projekta INDUSAC med vašimi študenti in raziskovalci, pismo pa predstavlja osnovo za nadaljnje sodelovanje.

Če se s pismom strinjate, lepo prosimo, da ga ob podpisu opremite z uradno glavo / logotipom vaše organizacije in nam ga pošljete nazaj, skupaj z logotipom vaše organizacije, ki bo prikazan na spletni strani projekta www.indusac.eu med logotipi ostalih podpornih organizacij.

Partnerji projekta INDUSAC vam bomo dostavili vse potrebno promocijsko gradivo (povečini v elektronski obliki) o priložnostih v okviru projekta, ki ga boste lahko posredovali vašim študentom in raziskovalcem. Aktivnosti ne predvidevajo nobenih finančnih obvez.

Vaše morebitne podpore projektu bomo izredno veseli, z veseljem smo pa tudi na voljo za več informacij o projektu in njegovih ciljih, na naslovu indusac@ijs.si.